fbpx

Ensamma kan vi inte lösa världens miljöproblem, men tillsammans kan vi se till att ta vårt ansvar.

Hållbara möten och resor

Bra miljö ger en bättre hälsa och nästan all miljöpåverkan är en effekt av våra handlingar. Genom att sträva efter att arrangera event, kongresser, konferenser och resor så miljövänliga som möjligt så bidrar vi till att nå en bättre och mer hållbar miljö.

Vi ser till att ni får de verktyg som behövs för att kunna planera och genomföra eventet på bästa sätt och erbjuder på ett enkelt sätt att klimatkompensera för resor.

Vill du veta mer?

Hur vi tänker grönt

God planering ger bäst effekt, speciellt när det gäller miljöarbete. Vi ser till att tydligt kommunicera er miljöpolicy till övriga deltagare så att alla känner till miljöarbetet och arbetar efter era miljömål. Anmälan, uppföljning och fakturering sker digitalt, och vi använder oss sociala medier för att sprida budskapet. Till exempel ”Under Hygiendagarna så går restaurangens matrester till biogas och vi källsorterar allt avfall. Tack för att du är med och hjälper till!”
Först gäller det att undersöka era behov, används varor och tjänster på ett effektivt sätt? Behövs allt material? Namnbrickor, tryckta programblad, gåvor? Vi ställer krav på att anläggning och leverantör använder sig av miljömärkta förbrukningsvaror och städmaterial och ser till att erbjuda boende på miljömärkta anläggningar.
Erbjud närproducerade eller ekologiska livsmedel och vatten från kran istället för flaskvatten som transporterats.
Det bästa för att minska nedskräpning är att minska konsumtionen, främst gäller det engångsartiklar. Vi ser till att källsortera så mycket det går och återvinner plast och metall. Vi ger er tydliga signaler hur och varför deltagarna ska källsortera och återvinna.
Behövs all el och värme, eller går det att minska energiåtgången? Vi kan hjälpa er att nyttja el som är märkt ”Bra Miljöval”, köpa vindkraftsandelar, installera solceller eller värma upp anläggningen med förnyelsebar energikälla. Vi ställer krav på anläggningen och kan klimatkompensera eventet, antingen genom att köpa utsläppsrätter eller investera i utvecklingsprojekt kring energieffektivisering eller förnyelsebar energi.
Kopplingen mellan transporter och miljöbelastning är stor, främst genom att koldioxid släpps ut vid användning av drivmedel. Vi uppmanar alla deltagare att resa kollektivt till och från eventet och ser till att anläggningen ligger i nära anslutning till exempel järnvägsstation och bussterminal.
Vi arbetar för att minska förbrukningen av vatten och ber deltagarna att inte slösa med vattnet. Används det miljöbelastande kemikalier, läkemedelssubstanser, färg, lacknafta och klorföreningar så går de rakt igenom reningsverken och det är extra viktigt att vi som arrangör tar hand om det och följer de miljömål som finns.